Om het paardrijden en de omgang met de paarden voor iedereen plezierig te houden, zijn er een aantal huisregels opgesteld.

Huisregels:

·    Cap met de CE en EN-1384 markering die goed past is verplicht. Bij voorkeur een niet verstelbare cap.

·    Tijdens het werken met de paarden wordt passende kleding gedragen. Liefst geen joggingsbroek, spijkerbroek mag. Geen wapperende kleding(stukken), grote oorbellen, armbanden of kettingen.

·    Er wordt geschikt schoeisel gedragen: stevige schoenen of laarzen met een kleine hak.

·    Tijdens de les worden de aanwijzingen van de instructeur opgevolgd. Zo niet, dan wordt de les gestaakt.

·    Buiten deelnemers en de instructeur van de les mag niemand zich met de gang van zaken bemoeien. Zijn er klachten, tips of andere opmerkingen dan mag dit buiten de lessen gemeld worden.

·    De lessen mogen gevolgd worden vanaf 5/6 jaar (met uitzondering van de kleuterlessen).

·    Voor de rijlessen geldt een maximale gewichtslimiet van 90 kg. Dit kan per paard verschillen.

·    Paardrijden geldt ten alle tijden op eigen risico.

·    Bij diefstal, verlies of letsel kan Help with Horses niet aansprakelijk worden gesteld.

·    Als je rondom de dieren bent, gedraag je je rustig.

·    Klanten/bezoekers mogen enkel paarden poetsen/opzadelen met toestemming van de instructeur.

·    Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats.

·    Honden zijn op het terrein toegestaan, mits aangelijnd.

·    Op het terrein wordt niet gerookt.

·    Alcohol/drugs is niet toegestaan op het terrein. Bij gebruik hiervan mag niet worden deelgenomen aan de activiteiten.

·    Als er wegens omstandigheden niet aan de lessen kan worden deelgenomen, wordt dit uiterlijk één uur voor aanvang van de les bij de instructeur gemeld.

·    Als een les niet door kan gaan vanwege het weer of andere omstandigheden, wordt dit uiterlijk één uur voor de aanvang van de les door de instructeur gemeld.

·    Zodra de ruiter zonder bericht 15 minuten na aanvang van de les niet aanwezig is, wordt de les zonder vermelding geannuleerd en in rekening gebracht.

·   Bij te laat afmelden van een les, worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

·    Bij vroegtijdig afbreken van training of bemiddeling van het paard, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Lessen op locatie:

·    Voorkeur gaat uit naar het rijden met een cap met de CE en EN-1384 markering. Zonder cap is op eigen risico en indien minderjarig onder toestemming van de ouder.

·    Tijdens de les worden de aanwijzingen van de instructeur opgevolgd. Wordt dit niet gedaan, dan kan de les worden gestaakt.

·    Zijn er opmerkingen/klachten/tips naar de instructeur gelieve dit buiten de les om te melden.

·    Als de deelnemers onder invloed van drugs of alcohol zijn, wordt er geen les gegeven.

·    Als er niet aan de les kan worden deelgenomen, wordt dit uiterlijk één uur voor aanvang van de les gemeld.

·    Als een les niet door kan gaan vanwege het weer of andere omstandigheden, wordt dit uiterlijk één uur voor aanvang van de les gemeld.

·    Wordt de les niet tijdig afgemeld, dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

·    Een volgende afspraak kan na de les worden gemaakt of per e-mail/telefoon.